Magnetická kontrola (MT)

Magnetická metoda

zjišťuje povrchové a těsně podpovrchové necelistvostí materiálů a výrobků, využívající k indikaci vad magnetické pole procházející zkoušeným předmětem. Ve zmagnetizovaném předmětu dochází v místě vady ke zvětšení magnetického odporu a ke vzniku rozptylového magnetického pole. Díky tomuto jevu je možné zviditelnit zjištěnou vadu pomocí vhodného prostředku – magnetického suchého prášku nebo roztoku suspenze magnetického prášku ve vodě.

Magnetické zkoušky jsou určeny pro detekci vad na povrchu materiálů nebo svarů, které jsou magnetické. Využívá se při tom metoda bílo-černá nebo fluorescenční.

Při bílo-černé metodě se svar a jeho okolí nastříká bílou (podkladovou) barvou a po zaschnutí je nanesena černá suspenze za současného magnetizování. Případné trhliny se zvýrazní nahromaděním černého prášku v místě defektu.

Při fluorescenční metodě se používá fluorescenční suspenze, která při ozáření ultrafialovými paprsky fluoreskuje. Zviditelnění trhlin se provádí v zatemněném prostředí.

Máte zájem o tyto služby? KONTAKTUJTE NÁS!

Máte otázky ohledně produktu? Kontaktujte nás!

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

captcha