Penetrační kontrola (PT)

Penetrační metoda

se používá pro zjišťování povrchových necelistvostí materiálů a výrobků. Podstatou této metody je vzlínavost kapalin v kapiláře. Na povrch zkoušené součástky, která musí být dobře odmaštěná a suchá, se nanese vzlínavá kapalina - penetrant, který vzlíná do povrchové vady, představující kapiláru. Po uplynutí předepsané doby se přebytek penetrantu odstraní a na povrch se nanese kontrastní vývojka. Penetrant vzlíná z vady do vývojky a na povrchu vykreslí obraz vady. Indikace vad se hodnotí vizuálně.

 

Kapilární metoda se podle použití penetrantu dělí na:

 

  • barevnou
  • fluorescenční

Máte zájem o tyto služby? KONTAKTUJTE NÁS!

Máte otázky ohledně produktu? Kontaktujte nás!

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

captcha