Röntgenová kontrola (RTG)

Zkouška prozářením

je kontrola a zjišťování vnitřních necelistvostí. Využívá vlastnosti průchodu vysoko-energetického záření hmotou zkoušeného svaru či odlitku. Záření vycházející ze zdroje prochází zkoušeným předmětem a dopadá na detektor. Pokud se v prozářené oblasti vyskytuje vada, objeví se její obraz na radiodiagnostické filmu, štítě nebo monitoru. Je to způsobeno tím, že intenzita záření se při průchodu zkoušeným předmětem snižuje úměrně jeho kvalitě a jeho tloušťce. Pokud je materiál stejnorodý, použijí se na obraze pouze změny tloušťky. Jak změna tloušťky se projeví i vnitřní vada svaru nebo odlitku. Při kontrole prozařováním je vždy nutné dodržovat bezpečnostní pravidla ochrany před nepříznivými účinky ionizujícího záření používaného při zkoušce. Tato zkouška patří k nejnáročnějším.

 

Přístrojové vybavení:

  • RTG přístroj GILARDONI MHF 200, výkon 200 kV / 8mA 2x
  • ILARDONI MDC 200, výkon 200kVA / 8mA
  • RTG přístroj BALTEAU 300 přenosný, výkon 300 kV / 5mA
  • RTG přístroj BALTEAU 160 panorama přenosný, výkon 160 kV / 5mA
  • Zářič Ir 192 2x

Máte zájem o tyto služby? KONTAKTUJTE NÁS!

Máte otázky ohledně produktu? Kontaktujte nás!

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

captcha