Vizuální kontrola (VT)

Vizuální kontrola

je nedestruktivní metoda zaměřená na zjišťování povrchových vad výrobků pouhým okem nebo pomocí speciálních přístrojů či zařízení. Tato metoda se využívá nejen při klasické NDT kontrole, kdy hledáme vady jako např. trhliny či měříme převýšení svaru, ale i při posuzování drsnosti povrchu, hodnocení povlaků nebo nátěrů, měření či kontrole poloměrů nebo závitů pomocí měrek nebo kalibrů ve výrobní kontrole, a je také prováděna i před dalšími NDT zkouškami.

Vizuální kontrola se dělí podle způsobu pozorování na kontrolu:

  • přímou
  • nepřímou

Vizuální kontrola přímá

Spočívá v pozorování povrchu pouhým okem, případně lupou. Je možné ji aplikovat na přístupných površích. Předpokladem je správné osvětlení 500 - 1000 Lx. Dostatečnost pozorovacích podmínek se ověřuje viditelností linie 0,5 mm široké na kontrolovaném povrchu. Linie musí být zřetelná ve všech pozorovacích směrech a vzdálenostech.

Zjištěné vady je možné měřit speciálními měřítky.

Vizuální kontrola nepřímá

Slouží ke kontrolám nepřístupných povrchů za pomoci endoskopů, kamer apod.

Máte zájem o tyto služby? KONTAKTUJTE NÁS!

Máte otázky ohledně produktu? Kontaktujte nás!

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

captcha